Ökoiskola lett a Mikszáth

Szerző: Herczegné Varga Ilona

A pásztói Mikszáth Kálmán Líceum közössége elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium által adományozott Ökoiskola címet, melynek igazoló oklevelét január 30-án vette át Herczegné Varga Ilona igazgató asszony Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkártól és dr. Rácz Andrástól, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárától.

Ez a cím erkölcsi elismerése az intézményben folyó minőségi munkának, mely a fiatalok környezettudatos szemléletének kialakítását, formálását szolgálja. A cím három évre szól, mely alatt bizonyítani kell az intézménynek, hogy továbbra is megfelel az Ökoiskolai pályázatban megfogalmazott feltételeknek, majd a cím második elnyerését követően Örökös Ökoiskolává lehet válni.
Célunk nem elsősorban a cím elnyerése, hanem tanítványaink környezettudatos gondolkodásának kialakítása valamint a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” elv követésére való nevelés.

Herczegné Varga Ilona
igazgató

 

 

 

Találatok: 1334