„Hátrányból előny” projekt zárása

Szerző: Admin

A Mikszáth Kálmán Líceum pedagógus- és diákközössége sikeresen megvalósította a TÁMOP 3.3.10-B-12-2013-0003 számú projektet.

Igaz, hogy sok nehézséggel kellett megküzdeni – a projekt két év helyett egyben valósult meg, személyi változások történtek mind a tanulókat, mind a tanárokat illetően, az eszközök nagy késéssel érkeztek – de a 25 fő diák, akiket 12 fő mentor, 18 fő segítő pedagógus és a 3 fő projektmenedzsment segített, eredményesen zárta nemcsak a projektet, de a tanévet is.

 

A mentortanárok egyéni fejlesztési terv alapján végezték a tanulók mentorálását, naplót vezettek és az előrehaladásról, a fejlődésről zárójelentést készítettek. Nagyon szoros és jó együttműködés valósult meg a munka során a mentor, a segítő és az osztályfőnök kollégák között.

A segítő tanárok korrepetálásokkal, felkészítő foglalkozásokkal, nyelvi órákkal, tehetséggondozó tevékenységekkel segítették a tanulókat – természetesen a mentorokkal karöltve – a fejlesztési tervben megfogalmazottak elérésében.

A mentorpedagógusok a diákok folyamatos mentorálása mellett a vállaltnál több közösségépítő program megvalósulását biztosították: többszöri színházlátogatást, koncertbérleti műsorokat, tanulmányi kirándulásokat, tudományos ill. pályaorientációs programokon való részvételt.

A mentori és a segítő tevékenység folyamatos teljesítése hetente 42 foglalkozás keretében zajlott, amely biztosította a diákok fejlődését, sikeres tanulmányi munkáját.

A projektbe bevont tanulók közül 13 fő jelentkezett és felvételt is nyert felsőoktatási intézménybe. a 25 fő diák közül húsznak javult a tanulmányi eredménye és nem volt sem bukott, sem évismétlő tanuló közöttük.

A projekt során tapasztaltak azt mutatják, hogy az egyéni fejlesztések vezetnek eredményre, melyek alapja a tanulók megismerése, problémáik együttes kezelése és az együttműködés a tanár-diák ill. a pedagógusok között.

Sajnáljuk, hogy lezárult a projekt – várjuk a folytatást.

Találatok: 1583