Projekt beköszöntő

Szerző: Herczegné Varga Ilona

 

„ A kezet csak megfogni szabad,
elengedni vétek, ellökni átok.
Egymásba simuló kezek tartják
össze az egész világot.”

Intézményünk a TÁMOP 3.3.10 B-12-2013-003 Hátrányból előny projektjének megvalósítása 2014 júniusában indult, egy 25.450 eFt -os költségvetésű nyertes pályázat eredményeképpen.

A projekt célja, hogy differenciált és integrált módon segítsünk tehetséges, de hátrányos helyzetű diákjainknak, olyan feltételeket teremtve, melyek lehetővé teszik számukra a szakmailag és pedagógiailag támogatott, nyugodt felkészülést a sikeres érettségi vizsgára, a továbbtanulásra, ill. a szakmaszerzésre - ily módon megakadályozva lemorzsolódásukat, eredménytelenségüket.

Ezen feltételrendszer része a fejlesztési programok kidolgozására, megvalósítására, a mentori és segítő tanári feladatok ellátására felkészített pedagógusok munkája.

A programba 25 diák bevonására került sor, akik mentorálását 12 pedagógus végzi és 16 tanár segíti.

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.01- 2015.06.30.

 

Projektmenedzser: Herczegné Varga Ilona
Szakmai vezető: Racskó Péter
Pénzügyi vezető: Zsigáné Maczák Szilvia
Pénzügyi asszisztens: Szabóné Morva Ildikó

 

Találatok: 1569