Tanulásmódszertan Modul

Az iskola egyik alapvető feladatai közé tartozik, a tanulási módszerek megfelelő formáinak tanítása.
A világról való, robbanásszerűen gyarapodó tudás átadása és az oktatás tömegesedése – az ismeretek középpontba állítása felé mozdította el a pedagógiát. Az alapképességek biztossá fejlesztése, a tanulási módszerek elsajátíttatása, a kommunikációs kultúra gondozása háttérbe szorult.
Ezen okoknál fogva szükséges, hogy a tanulással és a megszerzett tudás kommunikálásával kapcsolatos alapképességeket az életkornak megfelelő szintre fejlesszük.
Az Európai Unió és a Nemzeti alaptanterv is a tanulást, valamint a tanulás tanítását a kiemelten fejlesztendő területek közé sorolja – ez azt jelenti, hogy minden pedagógusnak, szakjától függetlenül feladata a helyes és eredményre vezető tanulási módszerek elsajátítása, a tanulás tanítása, mivel a gyerekek döntő többségének kialakulatlan a tanulási kultúrája.
A tanulásmódszertani modul összeállítása lehetővé teszi, hogy a rendszerezett anyag alapján a pedagógusok jobban felkészüljenek a tanulás tanítására, szemléletmód váltással, a hatékony módszerek alkalmazásával segítsék a gyerekek fejlődését és eredményességét – mindezek alapján egy átgondolt intézményi stratégiát építsenek fel.

A dokumentum letölthető IDE KATTINTVA