Fény és árnyék történelmünk lapjain

A HAT-15-06-0053 számú Határtalanul! Együttműködés gimnáziumok között pályázatnak köszönhetően a 2015/2016-os tanévben a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum partneriskolai kapcsolatot létesített a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium intézményével.

Az előkészítő szakaszban az erdélyi útra történő felkészítés, motiválás zajlott.  2016. február 29-én az előkészítő óra keretein belül elsőként az első utazás részletes programjának ismertetése, ill. a projektfeladatok áttekintése történt, majd a megvalósításban részt vevő tanárok tartottak a témához tartozó előadásokat az utazásra jelentkező diákoknak. A tanulók megismerhették a történelmi Magyarország felbomlásának történelmi hátterét, következményeit, az elszakadt területek, különösen Erdély irodalmát, a Határtalanul! pályázatok célját, eredményeit, valamint a Rákóczi Szövetség hasonló diákutaztatási lehetőségeit. Az előadásokat interaktív irodalmi feladatok megoldásával tettük játékosabbá. Majd a záró részben csoportonként foglalkoztunk a tanulókkal a World Café módszer segítségével. Ennek során megismerkedhettek a diákok a székely nyelvjárással, a rovásírással, vitázhattak a trianoni béke revíziójáról, továbbá feltehették kérdéseiket a romániai magyarság helyzetével kapcsolatosan egy Erdélyből elszármazott kolléganőnek. Az előkészítő foglalkozás rendkívül tartalmasnak, hasznosnak bizonyult, hiszen a tanulók rengeteg információval gazdagodtak a határon túli magyarság kialakulásával, múltjával, jelenével kapcsolatosan. Ezen szakaszban a tanulók felkészítését szolgálta még a 2016. március 4-én zajlott budapesti kirándulás is, amikor a tanulók tanári kísérettel ellátogattak a Magyarság Házába, ahol interaktív módon végigjárhatták a Mi, magyarok – Látogatóközpont kiállítását. Meghallgathatták a nyelvjárásokat, modern verseket, tesztelhették tudásukat, ügyességüket, megismerhették tudósainkat, továbbá számos érdekes terem tárta fel a magyarság mibenlétét, eredményeit. A felkészítés harmadik eleme egy iskolai kiállítás volt, melynek keretein belül Erdély etnikai és vallási sokszínűségét, nevezetességeit, azon belül is Székelyföldet és a székelyeket mutatták be a tanulók, hogy ezzel is ráhangolják társaikat a székelyföldi utazásra.

 

Ezt követően, 2016. március 11–16. között került sor az első utazásra, melynek alkalmával 40 fő mikszáthos tanuló és 4 őket kísérő, s a programot összeállító pedagógus juthatott el Székelyföldre, hogy együtt ünnepeljen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezve a székelyudvarhelyi diákokkal. Az út során a Nógrád megyei fiatalok számos történelmi, kulturális, ill. természettudományos szempontból fontos nevezetességet tekintettek meg. Az első állomás Nagyvárad volt, ahol a történelmi és irodalmi kötődéseket mutatták be a projektfeladatra vállalkozó tanulók. Ezt követte a Király-hágó, a történelmi Erdély kapuja, majd megcsodáltuk a körösfői református templomot, történelmi emlékhelyet. Késő este érkeztünk meg Székelyudvarhelyre, ahol a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium tanulói és tanárai már vártak bennünket. Összeismerkedtünk, áttekintettük közös feladatainkat, majd tibódi szállásunkra, a Hajnalcsillag Panzióba mentünk. 

 

„A székelyudvarhelyi diákok nagyon kedvesen és barátságosan fogadtak minket, már nagyon várom őket.”  (Bokros Lolita 9.a)

A második napon a Hargitára jutottunk fel. Csodálatos látvány fogadott bennünket, mely örök élmény maradt mindannyiunk számára. 

„Számomra a legemlékezetesebb élmény a Hargita megmászása volt. Bár mindenki elfáradt és a levegő is dermesztően hideg volt, egyértelműen megérte, hiszen a tetőről való kilátás lélegzetelállítóan gyönyörű volt. A hó, ami a térdünkig ért, beborította az összes fenyőt, és a fehér táj szinte vakítóvá vált.”      (Zsiga Vanessza 9./nya)

„A tavaszi tájból a jég birodalmába kerültünk a hargitai kiránduláson, ez nagyon nagy élmény volt a számomra.” (Batta Péter 9./nya)

A harmadik napon megtekintettük a zetelaki víztározót, a Gyergyói-medencét, majd következett a Gyilkos-tó, a Békás-szoros és a gyergyószárhegyi Lázár-kastély. A kirándulás során szintén tanulói projektekből tudhattuk meg a kulturális és természeti kincsek létrejöttének történetét. A negyedik napon Székelyudvarhellyel, a társintézmény mindennapi életével ismerkedtünk meg közelebbről, valamint ekkor került sor a hasznos termékek kivitelezésére is. A délelőtt folyamán mutattuk be a református templomban az iskolai megemlékezésen a közös március 15-ei műsort, majd délután a szejkefürdői látogatást követően történt a mini kopjafák kifaragása, valamint újrahasznosított hulladékokból az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszíneit megjelenítő taneszköz is elkészült. Az ötödik napon a március 15-i székelyudvarhelyi városi megemlékezés után ellátogattunk Csíkszeredára, ahol a Mikó-várban a vártörténeti és a csíki székelyek életét bemutató néprajzi kiállítást tekintettük meg. Ezt követően Nyerges-tetőre mentünk, ahol a székely hősök emlékére elhelyeztük a határon túli diákokkal közösen készített mini kopjafákat, valamint közösen megkoszorúztuk az emlékművet. A búcsúesten a projekt első szakaszának értékelése után táncházban és diszkóban barátkozhattak kötetlenebb formában fiataljaink. A hazafelé útra is maradtak nevezetességek, amelyeket a kijelölt tanulók mutattak be társaiknak egyéni vagy páros projektmunka keretében. Farkaslakán Tamási Áron életét, munkásságát elevenítettük fel, Korondon a korongozást is kipróbálhatták a diákok, majd a marosvásárhelyi Kultúrpalotát tekintettük meg. 

„A külföldi utazási élményeimet idén is bővíthettem a Határtalanul! programnak köszönhetően. Hat nap alatt rengeteg erdélyi látványosságot volt szerencsém élőben is megcsodálni. Személyes kedvencem a Hargita havas tája, melynek tetejéről meseszép volt a kilátás. Minden egyes nevezetesség történetéről vagy legendájáról az iskolatársaink tartottak előadást. Az idegenvezetőnek köszönhetően még több érdekes információt tudhattunk meg. A szállással szintén meg voltunk elégedve. Szép, kényelmes szobákban pihenhettük ki az aznapi fáradalmainkat. Az ételek bőségesek és finomak voltak. Remélem, hogy középiskolás éveim alatt máskor is részt vehetek hasonló kirándulásokban.”        (Bobák Csenge 9.ny/a)

„Az erdélyi út remek lehetőség volt megismerni a Nagy Magyarország keleti felét”.

(Pajkos Barnabás 9.a)

 

A második utazás során a magyarországi diákok fogadták a székelyudvarhelyi középiskola küldöttségét. Az anyaországi program 2016. június 1–5. között zajlott, és a trianoni béke, valamint a nemzeti összetartozás témája köré csoportosultak a programok. Az első nap, az idevezető út során Debrecenben is megállt az erdélyi csoport egy városnézésre, majd a pásztói diákok és igazgatónőnk meleg szavakkal fogadták őket este a kollégiumban. A második napon iskolánkat és Palócföld látványosságait tekintették meg a vendégek. A somoskői vár történetét egy pásztói diák mutatta be, majd a balassagyarmati Palóc Múzeumban a néprajzi kiállítást követően a Civitas Fortissima jelző kiérdemlésének okait tárták a külhoni látogatók elé a mikszáthos tanulók, a hollókői vár és az ófalu is nagy hatással volt a határon túli vendégekre, a kirándulást egy igazi palóc vacsora zárta a Cserhát-völgy fogadóban. A harmadik napon a budapesti látnivalók közül a Mi, magyarok interaktív kiállítás és az Országház, illetve a Szent Korona megtekintése emelhető ki, de ezen a napon is várták izgalmak az idelátogatókat, először hajókázás a Dunán, majd sportvisszavágó Pásztón a tornateremben. A negyedik napon Pásztóval ismerkedtek vendégeink, illetve ekkor készítették el a két iskola diákjai közösen a hasznos termékeket. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából elkészült az „Összetartozás padja”, valamint a történelmi és a trianoni magyar határokat jelölő térkép újrahasznosított hulladékokból, s közösen elültettük a székely–magyar barátságot jelképező fenyőfacsemetét is a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely parkjában. Az együttes munkára motiválva igazi látványkonyhává változott a kollégium aulája, ahol a tócsni- és réteskészítés fortélyaiba tekinthettek bele vendégeink. Június 4-e nemzeti történelmünk gyásznapja, s ehhez kapcsolódva együtt emlékeztek az anyaországot képviselő helyi középiskolások és az elszakított területeket képviselő székelyudvarhelyi diákok a Trianon-emlékműnél. Az este a projektzárás jegyében telt, ahol értékeltük a két utat, valamint a búcsúvacsora előtt igazi palóc hangulatot varázsoltak a helyi Muzsla néptáncegyüttes tagjai. A vacsora után pedig közös diszkózás zárta a napot. Az utolsó napon a reggeli búcsút követően az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark meglátogatásával zárult a magyarországi program. A székelyföldi diákok és tanáraik elmondásuk szerint felejthetetlen élményekkel távoztak az anyaországból, s ők is várják a partnerkapcsolat folytatását.

  

A Határtalanul! projekt értékelő szakasza szintén több elemből tevődött össze. 2016. június 9-én került sor arra a bemutató órára, ahol a részt vevő 9./nya és 9.a osztályos diákok élménybeszámolót tartottak osztálytársaiknak a kirándulásokról, valamint ismertettük számukra a Határtalanul! pályázat céljait, eredményeit. Majd június 13-án a résztvevőkkel közös értékelő óra következett, amelynek keretében csoportokban fényképek segítségével felidézték élményeiket, tapasztalataikat a tanulók, s a végén frontális munkaformában a legjobb történeteiket elő is adták a többieknek, a fotókat pedig elhelyezték a közösen készített térképen. A projekt záró elemeként rendeztük meg június 14-én a hagyományos Diáknapon a Nemzeti Összetartozás – Határtalanul! témanapot az egész iskola számára. A tanulók több állomáson mérhették össze tudásukat, pl. rovásírást dekódoltak, a székelyekkel, a határon túli nevezetességekkel, a népviseletekkel, az Európai Unióval kapcsolatosan oldottak meg feladatokat, s kiderült, hogy kik az iskola legjobb mesemondói, néptáncosai, szakácsai, papírfonói. 

 

A Határtalanul! program célja, hogy a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok csereutazásokon keresztül  alakítsanak ki egymással személyes kapcsolatokat,  és a hasznos termékek közös készítése által ezek el is mélyüljenek. A két út során számos barátság született határon inneni és túli fiatal között, s a projektben vállalt hasznos termékek örök emlékeztetői lesznek ennek a kapcsolatnak, továbbá bővültek annak a kb. 80 diáknak az ismeretei is, akik – a 6 év alatt immáron közel 100.000 társukkal együtt – a program részesei lehettek. 

 

Köszönjük szépen a projekt pénzügyi támogatását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, továbbá a megvalósításban nyújtott segítséget Hoksári István idegenvezetőnek, a kollégium technikai személyzetének, az exkluzív parlamenti látogatást Kürti Zoltánnak, az ezt rögzítő csodálatos fotókat Béli Balázsnak, valamint a kedves vendéglátást a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Körének, a vidám bemutatót és táncházat a Muzsla Táncegyüttesnek,  a diáknapi bemutatót a pásztói rendőröknek és tűzoltóknak, Kanyó Zsolt és Czene Nóra papírfonóknak, végül a fotó- és videókészítést Nágel István informatikusnak és Szabó Zsolt média szakos tanárnak.

 


 

Találatok: 1187