Licitverseny a magyar nyelv napján

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.

Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is, s főképp ama kettőt, melyen Plutarch a nemzetek két legnagyobbikának hőseit rajzolá, s Tacitus a római zsarnok tetteit a történet évkönyveibe való színekkel nyomá be; de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni kötelesség”

(Kölcsey Ferenc)

November 13-án a magyar nyelv napja alkalmából ismét játékos licitversenyre vártuk a diákokat. Minden osztály 3 tanulóból álló csapatot küldött a megmérettetésre. Péntek 13-a lévén a nyelvi feladványokat a babonák világával tarkítottuk. A remek hangulatot fokozta a csapatok versenyszelleme, leleményessége. A végeredmény a következő lett:

1. 9.f

2. 13.f

3. 11.f

 

Gratulálunk mindenkinek! Óvjuk tovább együtt a magyar nyelvet!

 

Nagy Gabriella és Volek-Nagy Krisztina tanárnők 

 

Találatok: 1250