ERASMUS+ Nemzetközi Ifjúsági Projekt a Mikszáthban

"HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY" KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT newsy_sept.pdf
"HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY" KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT newsy_oct.pdf
"HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY" KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT newsy_nov.pdf
"HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY" KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT newsy_dec.pdf

 


2015. január 12. és 17. között 8 európai uniós ország ifjúsági szakemberei, politikusai és ifjúsági vezetői vettek részt azon a szemináriumon, melyet a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum általános tagozatának alapítványa, a  Pásztói Életesély Alapítvány szervezett.

A „HOZZÁFÉRÉS A MOBILITÁSHOZ, HOZZÁFÉRÉS A MUNKÁHOZ” CÍMŰ PROJEKT (ACCESS TO MOBILITY – ACCESS TO EMPLOYMENT) 16 695 euró támogatást nyert az Európai Bizottság Erasmus+ Fiatalok Lendületben programjától. Ez a támogatás tette lehetővé, hogy az  önkéntes és főállású ifjúság segítők és politikusok  megosszák egymással a nem-formális és informális nevelés terén szerzett tapasztalataikat. 

A Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból, Lengyelországból, Romániából, Franciaországból és az Egyesült Királyságból érkező résztvevők bemutatták azokat az intézkedéseket, amelyeket az egyes kormányok az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében hoztak. Gyakorlati példákkal támasztották alá azokat a tapasztalatokat, melyek szerint a nem-formális nevelés keretében végzett munka, ezen belül a nemzetközi mobilitási projektek: az ifjúsági cserék, a nemzetközi képzéseken és szemináriumokon való részvétel, az EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) hogyan járulnak hozzá  a fiatalok elhelyezkedési esélyeit növelő készségek és képességek fejlesztéséhez. Például egy ifjúsági projekt megvalósítása során fejlődik a résztvevők anyanyelvi, idegennyelvi, digitális, matematikai, kockázatvállalási és vállalkozási készsége, a szociális és állampolgári kompetenciái, mint a tolerancia és szolidaritás érzése. Az által, hogy saját országát, kultúráját mutatja be a fiatal és megismeri a többi résztvevő ország kultúráját, szokásait, fejlődik a kulturális tudatossága és kifejezőkészsége. 

A projekt  további célja volt, hogy elősegítse az európai együttműködést az ifjúsági területeken, ráirányítsuk a közvélemény figyelmét a fiatalok szükségleteire, tudatosítsuk a  politikai döntéshozókkal a fiatalokkal való párbeszéd, törődés fontosságát és tájékoztassuk a fiatalokat azokról a lehetőségekről, amelyeket a nem-formális tanulás biztosít számukra.

A projekt során a cselekedve tanulás metodikáját alkalmaztuk: látogatások, viták, kerekasztal beszélgetések, prezentációk, műhelymunkák és informális együttlétek során osztottuk meg egymással a jó és „rossz” gyakorlatokat. A szeminárium keretén belül Pásztó, Szurdokpüspöki és Hollókő önkormányzati vezetőivel is találkoztunk, hogy személyes kapcsolatok kialakításával erősítsük az együttműködési szándékot. Szurdokpüspöki Önkormányzata anyagilag is támogatta a szeminárium megvalósítását, valamint partnerszervezetként vett részt a projektben. A faluházban tartott fórumon Becsó Zsolt országgyűlési képviselővel és Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnökkel folytattunk eszmecserét.  Pásztón a város polgármestere egész napját a vendégeknek szentelte. Ezek után nem csoda, hogy a szép számban jelenlévő spanyol és olasz polgármesterek  testvérvárosi együttműködéseket kezdeményeztek. Októberben Szurdokpüspöki 10 fős delegációját várják Nizza di Siciliába az együttműködési megállapodás aláírására. A La Coruna megyei Curtis pedig március 1-én nyújtja be a pályázatot, melybe meghívták partnernek Pásztó városát.  

Dánné Sályi Mária
Projekt vezető, a Mikszáth Kálmán Líceum angol tanára

 

A lengyel résztvevők ismerősökhöz jöttek, és márciusban ők fogadják a mikszáthos diákokat Látogatás az EGLO Magyarországnál
 Városháza Gyöngyös  workshop in Gyöngyös

 

 

Találatok: 1543