Az iskolai szóbeli vizsga témakörei a 8. osztályosok számára

Szóbeli felvételi vizsga:

magyar nyelvű felvételi (a magyar-francia kéttannyelvű tagozatra jelentkezők)
vagy
angol nyelvi kommunikatív készség mérése (aki az általános iskolában tanult angol nyelvet és a gimnáziumi tagozat valamelyik osztályába jelentkezik)
vagy
német nyelvi kommunikatív készség mérése (aki az általános iskolában tanult német nyelvet és a gimnáziumi tagozat valamelyik osztályába jelentkezik) 

A szóbeli felvételi vizsga beszámítása a felvételi összeredménybe: 25%

Témakörök: 

Magyar nyelv:
anyanyelvi kompetencia, kommunikatív készség, általános műveltség mérése és szituációs gyakorlatok

 

Angol nyelv:
Introduction; Family; Daily Routine; School; Free time, hobbies; House and Flat; Eating; Weather, clothes; Celebrations; Sport.

 

Német nyelv:
Vorstellung; Familie; Tagesablauf; Schule; Freizeit, Hobby; Wohnort, Haus/Wohnung; Essen; Wetter, Kleidung; Feste, Feiertage; Sport.